Valsts un tiesību teorija

 79.00

In stock

12 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
12 nodarbību mācību materiāli
2 lekciju videoieraksti
pašpārbaudes tests
gala pārbaudījums

Kurss sniegs zināšanas par jurisprudenci, tās pamatjēdzieniem, tiesību sistēmām, tiesību funkcijām, tiesību avotiem, tiesību normām, to hierarhiju un citiem ar tiesībām saistītiem vispārīgiem jautājumiem, veicina studentu juridiskās domāšanas attīstīšanos, kā arī veido studentu izpratni par valsts un tiesību pamatjēdzieniem.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

 1. Izprast valsts pētīšanas metodes;
 2. Noskaidrot varas dalīšanas sistēmas un to nozīmi;
 3. Orientēties dažādos tiesību teorijas struktūras elementos;
 4. Izprast tiesību socioloģijas būtību un nozīmi;
 5. Apzināt tiesību funkcijas un to veidus;
 6. Orientēties pasaules tiesību lokos;
 7. Izprast tiesību normu būtību, nepieciešamību un realizāciju;
 8. Uzzināt tiesību avotu hierarhiju un atšķirības;
 9. Noskaidrot tiesību normu interpretāciju;
 10. Orientēties metodēs, kādas izmanto tiesneši, izvēloties tiesu praksi;
 11. Uzzināt tiesisko attiecību elementus un to mijiedarbību;

Kam šis kurss piemērots?

 • Tiem, kas vēlas labi pārzināt tiesību sistēmu, avotus un normas;
 • Tiem, kas vēlas labi pārzināt likumus;
 • Tiem, kas vēlas veidot savu karjeru tiesību jomā.

Par kursu «Valsts un tiesību teorija»

Studiju kursa „Valsts un tiesību teorija” mērķis ir palīdzēt izprast tiesību būtību, to iedalījumu un uzbūvi, kā arī valsts lomu tiesību piemērošanā.
Studiju kurss ir domāts studentiem, kuri iegūst augstāko profesionālo izglītību, studējot tiesību zinātnes, kā arī studē un interesējas par sociālajām zinātnēm.

Periodā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas notikušas radikālas izmaiņas teorētiskajos uzskatos par valsti, tās lomu, funkcijām un nozīmi. Būtiski mainījušies arī uzskati par tiesību kā sabiedrisko attiecību regulatora lomu. Latvija no sociālistisko tiesību saimes valsts atgriežas kontinentālās Eiropas jeb romāņu-ģermāņu tiesību saimē, tāpēc liela nozīme ir uzskatu maiņai jautājumos par tiesību avotiem, tiesību principiem, valsts un pilsoniskās sabiedrības mijiedarbību, cilvēka tiesību nodrošināšanu.
Turpinoties Latvijas tiesiskās sistēmas transformācijai pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, ir svarīgi izzināt Latvijai saistošos Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras pamatprincipus, salīdzināt tos ar nacionālo tiesību principiem, noteikt prioritātes.

Liela nozīme Jūsu tiesisko uzskatu un izpratnes veidošanā ir studiju kursam „Valsts un tiesību teorija”, kas, būdams teorētisks un metodoloģisks studiju kurss, formulē pamatatziņas par valsts un tiesību jēdzienu, pazīmēm, klasifikāciju, uzdevumiem.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Valsts un tiesību teorija

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku