Darba un sociālās tiesības

 79.00

In stock

8 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
8 nodarbību mācību materiāli
2 prezentācijas
1 lekcijas videoieraksts
pašpārbaudes tests
gala pārbaudījums

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo aktu kopumu, kas regulē darba un sociālās tiesības. Iepazīstoties ar studiju materiālu, studējošie iegūst zināšanas par darba tiesību attīstību, darba tiesiskajās attiecībās iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem, darba līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību un veidiem, kā arī par sociālo tiesību būtiskajām iezīmēm. Kursa apguve sekmē spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar darba un sociālo tiesību praktisko piemērošanu, dot iespēju bagātināt teorētiskās zināšanas.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

 1. Tiek iegūta izpratne par darba tiesību un sociālo tiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem;
 2. Tiek iegūta prasme orientēties darba un sociālo tiesību regulējošo tiesību aktu piemērošanā, akcentējot nodarbinātības veicināšanu;
 3. Pārzināsi darba tiesisko attiecību dibināšanas procesu;
 4. izpratīsi darbinieka un darba devēja pienākumus, tiesības un atbildību efektīvas darba organizācijas nodrošināšanā;
 5. Pārzināsi normatīvo aktu regulējumu par darba tiesisko attiecību likumisku izbeigšanu, lai šādi procesi uzņēmumos notiktu atbilstoši likumdošanai, sniedzot darbiniekiem sociālo drošību;
 6. Izpratīsi darba samaksas sistēmu, darba un atpūtas laika noteikšanas īpatnības;
 7. Noskaidrosi darba strīdu risināšanas veidus, kas veicina sociālo dialogu un nodrošina darbinieku sociālo aizsardzību darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā;
 8. Pratīsi izvērtēt problēmas darba tiesiskajās attiecībās, sniegt to juridisko novērtējumu, piedāvājot iespējamos risinājumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem;
 9. Iegūsi prasmes patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu.
 10. Pārzināsi sociālās drošības pamatnostādnes Latvijā;
 11. Pārzināsi normatīvajos aktos noteiktos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās apdrošināšanas veidus.

Kam šis kurss piemērots?

 • Tiem, kas vēlas veidot veiksmīgu karjeru iestāžu un organizāciju darba vadībā;
 • Tiem, kas jau strādā valsts pārvaldē, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumos un vēlas padziļināt savas zināšanas biroja darba organizācijā un iestāžu vadībā.

Par kursu «Darba un sociālās tiesības»

Mūsdienu pasaulē tik pašsaprotamās darba izvēles tiesības jeb tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām ir nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmē kā daļa no cilvēka pamattiesībām. Likumdevējs ir noteicis ne tikai tiesības izvēlēties nodarbošanos un strādāt algotu darbu, bet noteicis ikvienam arī tiesības uz sociālo nodrošinājumu darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

Darba un sociālās tiesības ir regulētas ar dažādiem tiesību aktiem, kuri kopā veido sociālās drošības sistēmu. Sociālās drošības sistēmu veido vairākas būtiskas daļas, proti, valsts sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība un pakalpojumi un sociālais atbalsts, it īpaši valsts sociālo pabalstu veidā.

Darbs kā ekonomisku apsvērumu un pašrealizācijas noteikta nepieciešamība sabiedrībā var realizēties dažādās formās. Algots darbs, sabiedriskais darbs, brīvprātīgais darbs ir ar atšķirīgu tiesisko regulējumu. Darba devējiem un darbiniekiem, bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir noteiktas atšķirīgas tiesības un pienākumi, ko apgūt palīdzēs Jums šis studiju materiāls. Materiāla veiksmīgākai apguvei ieteikta normatīvo aktu izpēte kā pareizas sociālo tiesību izpratnes pamats.

Darba un sociālo tiesību pārzināšana ir pamats katras personas individuālajai sociālajai drošībai.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Darba un sociālās tiesības

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku