Tiesību aizsardzības iestādes

 79.00

In stock

8 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
8 nodarbību mācību materiāli
1 lekcijas videoieraksts
20 + papildus materiāli
pašpārbaudes tests
gala pārbaudījums

Kursā tiek aplūkota tiesību aizsardzības iestāžu loma valsts mehānismā, sniegtas zināšanas par tiesībsargājošo iestāžu sistēmas darbību, savstarpējo mijiedarbību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tāpat kursa ietvaros katram studentam tiek sniegtas praktiskas zināšanas, kā aizsargāt savas tiesības pirms vēršanās tiesā, kā arī norādot tiesu darbības principus dažādu lietu izskatīšanā.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

 1. Izprast mūsdienu tiesību aizsardzības sistēmu un tai raksturīgākās pazīmes;
 2. Noskaidrot visu par tiesu varas institucijām Latvijas republikā;
 3. Noskaidrot prasības, kas jāievēro ikvienam, kurš vēršas ar pieteikumu Satversmes tiesā;
 4. Iepazīt kara tiesas procesa specifiku;
 5. Noskaidrot zemesgrāmatu nodaļu darbības īpatnības;
 6. Izprast tiesu izpildītāju funkcijas, tiesības un pienākumus institūciju nolēmumu izpildes nodrošināšanā;
 7. Iepazīt Tieslietu ministrijas struktūru un amatpersonas, kuras vada Tieslietu ministrijas darbu;
 8. Noskaidrot vispārēju informāciju par notariātu Latvijā;
 9. Izprast zvērinātu notāru galvenās funkcijas un zvērinātu advokātu darbības īpatnības;
 10. Noskaidrot, kas ir pirmstiesas izmeklēšana un kādā situācijā tā tiek īstenota;
 11. Iepazīt Valsts drošības iestādes un to kompetenci, kā arī saistību ar pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm.

Kam šis kurss piemērots?

 • Tiem, kas vēlas izprast Eiropas Savienības tiesības;
 • Tiem, kas vēlas iepazīties ar ES lēmumu mehanismiem un to piemērošanu tiesību sistēmā;
 • Tiem, kas vēlas labi pārzināt likumus;
 • Tiem, kas vēlas veidot savu karjeru tiesību jomā.

Par kursu «Tiesību aizsardzības iestādes»

Studiju kurss Tiesību aizsardzības iestādes dod iespēju iepazīties ar tiesību aizsardzības sistēmu, tās uzdevumiem un iestādēm Latvijā, aplūkot tiesību aizsardzības iestāžu darbības galvenos virzienus, uzzināt, kādi normatīvie akti regulē tiesību aizsardzības iestāžu kompetenci, kādas funkcijas tās pilda, kā arī to savstarpējo sadarbību.

Tiesību aizsardzības iestādes aptver pēc savas kompetences ļoti atšķirīgas iestādes, kuru darbības pamatprincipus nepieciešams pārzināt ikvienam juristam, lai nodrošinātu savu un potenciālo klientu tiesību sekmīgu pārstāvēšanu, kā arī iespējamu domstarpību risināšanu tajās valsts un pašvaldības iestādēs, kuru darbība ir saistīta ar noteikta veida tiesību aizsardzību.

Šis kurss Jums ļaus izprast tiesu varas realizāciju Latvijā, īpašo tiesu – Satversmes un kara tiesas – darbības principus, kompetenci un nosacījumus, kādos šīs īpašās tiesas strādā, tāpat kursa ietvaros Jūs uzzināsiet tiesu sistēmai piederīgas iestādes un personas, kuru darbības ir vērstas uz specifisku tiesību aizsardzību, piemēram, zemesgrāmatu nodaļas, notariāts, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti advokāti u.c. Savas zināšanas Jums palīdzēs nostiprināt dažādi uzdevumi.

Kurss ir izveidots tā, lai iesācējs varētu apgūt sev nepieciešamās zināšanas, orientētos tiesību aizsardzības iestāžu regulējošajos normatīvajos aktos, spētu piemērot tajos noteiktās tiesību normas, ņemot vērā to satura īpatnības, apzinātu dažādus ar tiesību aizsardzību saistītos jautājumus, bet tie, kuriem jau ir zināma pieredze, varētu vēlreiz atkārtot un nostiprināt jau esošās zināšanas.

Vissvarīgākais šī kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar tiesību aizsardzības iestāžu kompetenci, to funkcijām un darbības īpatnībām tā, lai pēc kursa sekmīgas apguves studenti zinātu, kur vērsties situācijā, ja nepieciešams aizstāvēt apdraudētās vai jau aizskartās tiesības, orientētos, kādas tieši iestādes un personas konkrēto tiesību aizsardzību veidu īsteno, kā arī varētu sekot līdzi, vai iestādes godprātīgi veic visas tās darbības, kuras tām kā pienākumi noteiktas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izmantojot savas tiesības apstrīdēt šo iestāžu un personu rīcību gadījumā, ja nepiekristu to pieņemtajiem lēmumiem.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Tiesību aizsardzības iestādes

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku