Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana

 79.00

In stock

8 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
8 nodarbību mācību materiāli
2 lekciju videoieraksti
paškontroles tests
gala pārbaudījums

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar tiesību teorijas pamatjautājumiem, aplūkot galvenās tiesību nozares, to saturu un to regulētās sabiedriskās attiecības, papildināt zināšanas dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību piemērošanā. Kursa ietvaros katram studentam tiek sniegtas praktiskas zināšanas dažāda veida juridisku tekstu izstrādāšanā, īpaša uzmanība tiek pievērsta normatīvo aktu izstrādei un civiltiesiska rakstura līgumu sagatavošanai.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

 1. Izprast tiesību jēdzienu, raksturojošos elementus, orientēties tiesību iedalījumā un jautājumos;
 2. Izprast tiesību avotu hierarhiju un savstarpējās attiecības Latvijas republikā;
 3. Apgūt tiesību normu jēdzienu un izprast tiesību normu struktūru;
 4. Izzināt tiesību normu piemērošanu kā īpašu tiesību realizācijas formu;
 5. Sagatavoties juridisko tekstu rakstīšanai un pareizi izstrādāt dažāda veida dokumentus;
 6. Apgūt normatīvo aktu izstrādei izvirzītās prasības;
 7. Sagatavoties līguma izstrādei – uzzināt līguma izstrādei izvirzītās vispārīgās prasības;
 8. Izmantot klienta sniegto informāciju, lai sekmīgi noritētu tikšanās ar darījuma otras puses pārstāvjiem;
 9. Veikt nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu līguma satura atbilstību izvirzītajām prasībām un izvairīties no biežāk izplatītākajām līguma satura kļūdām.

Kam šis kurss piemērots?

 • Tiem, kas vēlas juridiski korekti noformēt dsžāda veida aktus un līgumus;
 • Tiem, kas vēlas labi pārzināt likumus;
 • Tiem, kas vēlas patstāvīgi izstrādāt juridiskos dokumentus;
 • Tiem, kas vēlas veidot savu karjeru tiesību jomā.

Par kursu «Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana»

Studiju kursa Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana ietvaros iepazīstināsim ar tiesību teorijas pamatjautājumiem, aplūkosim galvenās tiesību nozares, to saturu un to regulētās sabiedriskās attiecības, papildināsim zināšanas dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību piemērošanā. Kursa ietvaros katram studentam tiek sniegtas praktiskas zināšanas dažāda veida juridisku tekstu izstrādāšanā, īpaša uzmanība tiek pievērsta normatīvo aktu izstrādei un civiltiesiska rakstura līgumu sagatavošanai.
Šis kurss Jums ļaus apzināt svarīgākās prasības, kas tiek izvirzītas ikviena juridiska dokumenta izstrādāšanā, kā arī raksturīgākās kļūdas. Savas zināšanas tiesību pamatos Jums palīdzēs nostiprināt dažādi uzdevumi.Kurss ir izveidots tā, lai iesācējs varētu apgūt sev nepieciešamās zināšanas, orientētos tiesību normās, spētu piemērot tās, ņemot vērā to savstarpējās hierarhiskās attiecības, apzinātu dažādu tiesību nozaru regulētos jautājumos, bet cilvēks ar pieredzi varētu vēlreiz atkārtot un nostiprināt jau esošās zināšanas. Vissvarīgākais šī kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar tiesību analīzi un to raksturojumu tā, lai pēc kursa sekmīgas apguves studenti varētu patstāvīgi izstrādāt juridiskos dokumentus.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Tiesību analīze un juridisko tekstu rakstīšana

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku