Finanšu grāmatvedība

 79.00

In stock

8 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
8 nodarbību mācību materiāli
8 nodarbību slaidu prezentācija
3 lekciju videoieraksti
5 nodarbību videolekcijas
papildus materiāli un paraugi
pašpārbaudes tests
gala pārbaudījums

Šis kurss Tev palīdzēs iepazīties ar uzņēmuma līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu uzskaites un novērtēšanas galvenajiem principiem gan teorētiski, gan praktiski, apskatot piemērus un risinot patstāvīgus uzdevumus.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

 1. Apgūt nemateriālo aktīvu atzīšanas un novērtēšanas galvenos kritērijus;
 2. Izprast pamatlīdzekļu atzīšanas kritērijus un apgūt pamatlīdzekļu sākotnējās novērtēšanas principus;
 3. Iegūt informāciju par finanšu ieguldījumu veidiem un to uzskaiti uzņēmumā;
 4. Iegūt informāciju par apgrozāmo līdzekļu veidiem uzņēmumu uzskaitē un priekšstatu par krājumu inventarizācijas galvenajām prasībām;
 5. Iegūt informāciju par īstermiņa aizdevumu un norēķinu veidiem un izprast nākamo periodu izdevumu jēdzienu un nozīmi uzņēmuma līdzekļos, to uzskaites un norakstīšanas kārtību;
 6. Izprast īstermiņa vērtspapīru lomu un vietu uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, kā arī izprast grāmatvedības uzskaites pamatprincipus;
 7. Noskaidrot, kā veidojas peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām;
 8. Apgūt nesadalītās peļņas vai nesegto zaudējumu rašanos un uzskaiti;
 9. Iepazīties ar gada pārskata un finanšu pārskata sastāvdaļām un uzzināt par gada pārskata apstiprināšanas un iesniegšanas kārtību.

Kam šis kurss piemērots?

 • Apgūt nemateriālo aktīvu atzīšanas un novērtēšanas galvenos kritērijus;
 • Izprast pamatlīdzekļu atzīšanas kritērijus un apgūt pamatlīdzekļu sākotnējās novērtēšanas principus;
 • Iegūt informāciju par finanšu ieguldījumu veidiem un to uzskaiti uzņēmumā;
 • Iegūt informāciju par apgrozāmo līdzekļu veidiem uzņēmumu uzskaitē un priekšstatu par krājumu inventarizācijas galvenajām prasībām;
 • Iegūt informāciju par īstermiņa aizdevumu un norēķinu veidiem un izprast nākamo periodu izdevumu jēdzienu un nozīmi uzņēmuma līdzekļos, to uzskaites un norakstīšanas kārtību;
 • Izprast īstermiņa vērtspapīru lomu un vietu uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, kā arī izprast grāmatvedības uzskaites pamatprincipus;
 • Noskaidrot, kā veidojas peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām;
 • Apgūt nesadalītās peļņas vai nesegto zaudējumu rašanos un uzskaiti;
 • Iepazīties ar gada pārskata un finanšu pārskata sastāvdaļām un uzzināt par gada pārskata apstiprināšanas un iesniegšanas kārtību.

Par kursu «Finanšu grāmatvedība»

Grāmatvedība kalpo uzņēmuma vajadzībām, lai atbilstoši informācijai uzņēmumu vadība, īpašnieki un citi lietotāji varētu pieņemt pareizus lēmumus. Latvijā grāmatvedības uzskaiti reglamentē likumi “Par grāmatvedību”, “Par uzņēmuma gada pārskatiem”, nodokļu likumi, Ministru kabineta noteikumi un Valsts ieņēmumu dienesta norādījumi. Latvijas likumi iespēju robežās ir saskaņoti ar Eiropas Savienības prasībām grāmatvedības uzskaitē un Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

Brīvā tirgus apstākļos grāmatvedības uzskaites galvenais uzdevums ir kontrolēt uzņēmuma finansiālo darbību, nosakot tā peļņu vai zaudējumus, kā arī dot informāciju par uzņēmuma līdzekļu un saistību apjomu. Turklāt uzskaitei ir jānodrošina arī tās informācijas saglabāšana, kas veido uzņēmuma komercnoslēpumu.

Grāmatvedība ir jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, kā arī lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Mācību grāmata iepazīstina ar grāmatvedības darba organizāciju uzņēmumā, raksturo svarīgākos uzskaites objektus, apraksta to uzskaites kārtību.

Šis kurss iepazīstina ar grāmatvedības darba organizāciju uzņēmumā, raksturo svarīgākos uzskaites objektus, apraksta to uzskaites kārtību.

Pirms šī kursa apgūšanas iesakam apgūt studiju kursu “Grāmatvedības pamati”.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Finanšu grāmatvedība

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku