Latvijas valsts un tiesību vēsture

 79.00

In stock

12 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
12 nodarbību mācību materiāli
2 lekciju videoiraksti
2 pašpārbaudes testi
gala pārbaudījums

Kursa mērķis - apskatīt tiesību dinamiku un tās cēloņus tagadējā Latvijas teritorijā līdz mūsdienām un pierādīt, ka tagadējai Latvijas tiesību sistēmai ir gadsimtiem senas tradīcijas. Ievadīt studējošos Latvijas valsts un tiesību vēstures problemātikā.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

  1. Orientēties Latvijas valsts un tiesību vēstures pētniecības metodēs;
  2. Izprast atsevišķu tiesību institūtu un tiesību normu rašanās priekšnosacījumus;
  3. Izprast nozīmīgākās viduslaiku tiesību sistēmas;
  4. Izprast tiesiskās sistēmas transformācijas tendences Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara laikā;
  5. Noskaidrot Latvijas Republikas nacionālās tiesību sistēmas veidošanas gaitu un izprast valsts dibināšanas juridiskos aspektus;
  6. Izprast Latvijas okupācijas juridiskos aspektus;
  7. Orientēties Latvijas Republikas atjaunošanas perioda nozīmīgākajos tiesību aktos;
  8. Izprast Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas juridiskos aspektus.

Kam šis kurss piemērots?

  • Tiem, kas vēlas labi pārzināt likumus un tiesību būtību;
  • Tiem, kas vēlas veidot savu karjeru tiesību jomā;

Par kursu «Latvijas valsts un tiesību vēsture»

Kursa ietvaros tiek apskatīta dažādu tiesību nozaru un tiesību institūtu dinamika un tās cēloņi, kā arī valsts pārvaldes organizācijas pamatprincipi un tās izmaiņas tagadējās Latvijas teritorijā dažādos vēstures periodos. Kursa mērķis ir atklāt mūsdienu Latvijas tiesiskās sistēmas vēsturiskās saknes un tās saistību ar Eiropas tiesību telpu, kā arī norādīt valsts un tiesību attīstības gaitā vērojamās cēloņsakarības. Izstrādātais kurss piedāvā pamatinformāciju Latvijas valsts un tiesību vēsturē, kuru ieteicams papildināt, izmantojot literatūras sarakstā norādītos avotus, kā arī jebkurā Jums pieņemamā veidā atsvaidzinot Latvijas un ārvalstu vispārīgās vēstures zināšanas.

Būtiski piebilst, ka topošajam juristam tiesību vēstures studijas ir nepieciešamas tādēļ, ka tikai tās sniedz iespēju atklāt tiesību būtību. Tādējādi ar tiesību vēstures palīdzību, kas izskaidro tiesību tagadni ar pagātnes palīdzību, var sasniegt spēkā esošo tiesību zinātnisku izpratni. Savukārt labāka moderno tiesību normu un institūtu izpratne ievērojami atvieglo tiesību jaunrades darbu. Zinot, kādi apstākļi ir ietekmējuši kāda konkrēta tiesību institūta vai pat atsevišķas tiesību normas rašanos, piemērošanas praksi, grozīšanu vai atcelšanu, var veikt pārdomātu un zinātniski pamatotu pašlaik spēkā esošā tiesiskā regulējuma izveidi vai grozīšanu. Tāpat tiesību vēstures zināšanas atvieglo jebkura tiesību piemērotāja darbu, kurš ikdienā veic tiesību normu iztulkošanu jeb interpretāciju.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Latvijas valsts un tiesību vēsture

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku