Socioloģija

 79.00

In stock

8 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
8 nodarbību mācību materiāli
13 prezentācijas
13 prezentācijas ar audioierakstu
15 praktiskie uzdevumi
dažādi interneta resursi latviešu, angļu, krievu valodās;
5 pašpārbaudes testi
gala pārbaudījums

Kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar sabiedrības kā sociokulturālas sistēmas funkcionēšanas likumsakarībām un svarīgākajām problēmām. Priekšmetam jāattīsta studentos prasme analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos sociālos procesus.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 
Category:

Ko tu iemācīsies?

 1. Definēt socioloģiju un ar to saistītos jēdzienus. Paskaidrot tos;
 2. Aprakstīt socioloģijas, kā patstāvīgās zinātnes rašanas procesu;
 3. Definēt kultūras pamatjēdzienu un diskutēt par kultūru saistītiem aspektiem;
 4. Uzskaitīt, aprakstīt un atšķirt kultūras pamatelementus;
 5. Nosaukt un atšķirt kultūras formas;
 6. Noteikt kultūras nozīmi sabiedrībā. Nosaukt galvenās kultūras problēmas mūsdienās;
 7. Definēt jēdzienus: sociālā pozīcija, statuss, sociālā loma, uzskaitīt sociālos institūtus un noteikt to funkcijas;
 8. Definēt, kas ir socializācijas process un aprakstīt tā posmus. Atšķirt socializācijas aģentus;
 9. Nosaukt un raksturot personības veidošanas teorijas;
 10. Identificēt devianto rīcību, noteikt tās cēloņus un ieskicēt problēmas;
 11. Definēt, kas ir stratifikācija, šķiras, sociālā mobilitāte, izmantojot jēdzienus;
 12. Aprakstīt stratifikācijas procesus Latvijā;
 13. Atpazīt un paskaidrot sociālās nevienlīdzības teorijas;
 14. Raksturot un analizēt dzimumu ka bioloģisko un sociālo kategoriju, aprakstīt dzimumnevienlīdzības izpausmes;
 15. Definēt rases un etniskās piederības nevienlīdzības problēmas;
 16. Identificēt un atšķirt etniskās integrācijas modeļus;
 17. Definēt globalizācijas jēdzienu un raksturot procesa ietekmi un iespējamos riskus.

Kam šis kurss piemērots?

 • tiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā;
 • personāla vadītājiem, kuri vēlas detalizētāk izzināt sava uzņēmuma vai iestādes cilvēkresursu vadības struktūru un iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību;
 • visiem, kas vēlas izzināt sevi un sev apkārt esošos cilvēkus;

Par kursu «Socioloģija»

Lai izprastu kopsakarības, cilvēkiem nepietiek tikai ar mediju piegādāto informāciju, kuras plūdos ir viegli „noslīkt”. Tāpat mums nepietiek tikai ar „veselo” saprātu, kam ne vienmēr mūsdienās var uzticēties. Ir vajadzīgs „īpašs” prāts, lai kompetenti izmantotu mūsu rīcībā esošo informāciju un saprastu, kas notiek ar mums šai pasaulē, šai sabiedrībā, šai valstī. Amerikāņu sociologs Čārlzs Raits Milss (Charles Wright Mills) šo „īpašo” prātu sauc par socioloģisko iztēli. Socioloģiskā iztēle, viņaprāt, palīdz cilvēkam saprast to, kas notiek ar pasauli un viņu pašu tai punktā, kur krustojas atsevišķa cilvēka biogrāfija, sabiedrība un vēsture. Socioloģiskā iztēle dod iespēju vienu no otras nošķirt divas lietas: manas personiskās problēmas, kas saistītas, piemēram, ar paša slinkumu vai slikto raksturu, un sabiedrības problēmas, kas iziet ārpus indivīda „personiskās” dzīves robežām, jo tās nosaka sociālā struktūra.
Piemēram, ja pilsētā ar dažiem tūkstošiem iedzīvotāju tikai vienam cilvēkam nav darba, tā visdrīzāk ir viņa personīgā problēma, kas jārisina viņam pašam. Taču, ja bezdarbnieku skaits pilsētā mērāms vairākos simtos, un līdzīgi tas ir arī valstī kopumā, tad tā jau vairs nav attiecīgā cilvēka problēma, bet gan visas sabiedrības jeb sociāla problēma. Bezdarbniekam vienam pašam šo problēmu atrisināt nav iespējams, jo ir izjaukta darba iespēju struktūra. Lai problēmu pareizi formulētu un atrastu iespējamos risinājumus, ir jāanalizē sabiedrības ekonomiskie un politiskie institūti, nevis jārunā tikai par cilvēka rakstura īpašībām. Tātad daudz kas no tā, ar ko mēs sastopamies savā personiskajā dzīvē, ir saistīts ar strukturālām izmaiņām sabiedrībā. Lai saprastu, kas notiek mūsu personiskajā dzīvē, ir nepieciešams iziet ārpus „mājas sienām”. Tas jādara arī tāpēc, ka strukturālo izmaiņu skaits un dažādība pieaug, jo sociālie institūti, kuru iekšienē mēs dzīvojam, sāk arvien vairāk ietekmēt mūsu dzīvi.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Socioloģija

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku