Latviešu valodas kultūras jautājumi

 79.00

In stock

Pilnveidot topošajiem speciālistiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas vispārīgās valodniecības, latviešu valodas vēstures, leksikas un frazeoloģijas, valodas kultūras kā zinātnes nozares pamatjautājumos; pilnveidot prasmes lietot mutvārdu un rakstu valodu atbilstoši literārās valodas normām, runas situācijai un mērķim, kā arī palīdzēt izprast latviešu valodu kā vienotu sistēmu.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 
Category:

Ko tu iemācīsies?

 1. Saprast, kas ir latviešu literārā valoda un izprast latviešu literārās valodas nozīmīgumu;
 2. Izprast, kas ir koptas un kas ir nekoptas valodas paveids;
 3. Izprast, kā veidojas un mainās literārās valodas normas;
 4. Izprast sarunvalodas vārdu lietojumu un nozīmīgumu;
 5. Aapzināt, kas ir publiskā runa, iemācīties uzstāties ar referātu un iemācīties piedalīties diskusijā;
 6. Izprast vārda nozīmes jēdzienisko saturu un analizēt īpatnējo vārdu grupu jēdzieniskās nozīmes;
 7. Izprast svešvārdu izrunas precizitātes svarīgumu un pārveidot internacionālismus par atbilstošiem latviskas cilmes vārdiem;
 8. Izprast, ko sauc par īpatnējās leksikas slāņiem latviešu valodā un atšķirt terminus no profesionālismiem;
 9. Izprast jēdzienu valodas stils, darījumvalodas stila funkcijas lietderīgumu lietvedībā;
 10. Apzināt publicistiskā stila galvenās iezīmes un pamatuzdevumus.

Kam šis kurss piemērots?

 • Tiem, kas vēlas veidot veiksmīgu karjeru iestāžu darba vadībā;
 • Tiem, kas jau strādā valsts pārvaldē, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumos un vēlas padziļināt savas zināšanas biroja darba organizācijā un iestāžu vadībā.

Par kursu «Latviešu valodas kultūras jautājumi»

Jums tiek piedāvāts latviešu valodas kultūras kurss, kura mērķis ir palīdzēt Jums labāk iepazīt latviešu valodas kultūru, izprast otra cilvēka teikto visās dzīves situācijās – gan ikdienas runā, gan profesionālajā sfērā un citur.
Šis kurss Jums ļaus apzināt daudz problēmu mūsu valodas kultūras laukā ne vien runā, bet arī rakstos. Dažādie uzdevumi Jums palīdzēs pilnveidot savu valodas prasmi.
Materiālos Jums tiks piedāvāts literatūras saraksts, kurš nav obligāts, bet kuru Jūs iespēju robežās noteikti varēsiet izmantot.
Latviešu valodas kultūras kurss ir veidots, balstoties jau esošajās zināšanās, kas iegūtas vidusskolā.
Katrs interesents, kurš iepazīsies ar šo kursu, varētu vēlreiz pārdomāt un saprast, ka ļoti būtiski ir ne vien tas, “ko saka”, bet arī “kā saka”.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Latviešu valodas kultūras jautājumi

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku