Cilvēkresursu vadība, 2. posms

 79.00

In stock

8 nodarbības e-mācību vidē
e-grāmata
2 nodarbību prezentācijas
3 lekciju audioieraksti;
8 lekciju videoieraksti
15 + materiāli par aktualitātēm un tendencēm cilvēkresursu audi par aktualitātēm un tendencēm cilvēkresursu vadībā;
7 podcasti;
dažādi interneta resursi gan latviešu, gan angļu valodā;
4 pašpārbaudes testi
gala pārbaudījums;

Kursa mērķis - sniegt priekšstatu par personāla vadības aktuālajiem jautājumiem, personāla vadības funkciju attīstību mūsdienās, uzņēmuma un darbinieka sadarbības organizēšanu, kas balstīta uz vienotām interesēm un izaugsmes mērķiem. Veidot izpratni par darbinieku motivācijas, atbilstošas atalgojuma sistēmas izveidi, apmācību un karjeras attīstības plānošanu uzņēmumā, personāla novērtēšanas sistēmas ieviešanu un pārmaiņu ietekmi uz personāla vadību.

Standarta (+€ 0.00)
Premium (+€ 18.00)
VIP (+€ 70.00)
(+€ 30.00)
Grāmata bez maksas
Product total
Options total
 

Ko tu iemācīsies?

 1. Aprakstīt, kas ir personāla politika. Salīdzināt dažādas definīcijas un atrast kopsakarības;
 2. Definēt, kas ir ilgtspējīga attīstība un stabilitāte. Nosaukt galvenās prasības ilgtspējīgam uzņēmumam;
 3. Salīdzināt dažādas personāla politikas un izteikt savu viedokli. Paskaidrot personāla politikas svarīgumu un nozīmi;
 4. Atšķirt personāla politiku no personāla stratēģijas, spēt formulēt personāla politikas pamata punktus. Raksturot veiksmīgās personāla stratēģijas iezīmes;
 5. Identificēt personāla attīstības nepieciešamības gadījumus un sasaistīt tos ar darbinieku novērtēšanas procesu;
 6. Atpazīt nepieciešamību veikt personāla apmācības un izvēlēties personāla attīstības metodes. Izprast un izmantot terminus “kompetenču vadība” un “talantu vadība”;
 7. Paskaidrot, kas ir personāla plānošana, izšķirt tās veidus un mērķus;
 8. Iztēloties darbinieku atlaišanas procesu. Aprakstīt atlases procesu un tā vadību. Atpazīt procesa fāzes. Prognozēt iespējamās problēmsituācijas katrā no fāzēm, noteikt to risināšanas iespējas;
 9. Demonstrēt personāla plānošanas nepieciešamību un metodes. Kombinēt dažādas metodes un iespējams, izgudrot savu atlases metodi vai spēju pārbaudes testu;
 10. Ievadīt jauno darbinieku darbā procesā. Prognozēt iespējamās problemsituācijas gan no darba devēja viedokļa, gan no darbinieka viedokļa;
 11. Aprakstīt atalgojuma sistēmu un tās sastāvdaļas. Saskatīt saistību ar motivāciju. Saistīt teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi;
 12. Klasificēt personāla novērtēšanas metodes. Izvērtēt katras metodes priekšrocības un trūkumus;
 13. Paskaidrot kas ir personāla attīstības un mācību sistēma uzņēmumā. Pamatot tās nepieciešamību;
 14. Apspriest pārmaiņu ietekmi uz cilvēkresursu vadību un tās efektivitāti. Iztēloties, kādas varētu rasties konflikta situācijas saistībā ar pārmaiņu vadību uzņēmumā.

Kam šis kurss piemērots?

 • Tiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā;
 • Personāla vadītājiem, kuri vēlas detalizētāk izzināt sava uzņēmuma vai iestādes cilvēkresursu vadības struktūru un iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību;;
 • Tiem, kas vēlas izzināt sevi un sev apkārt esošos cilvēkus;

Par kursu «Cilvēkresursu vadība, 2. posms»

Kā Jūs jau zināt, cilvēkresursi mūsdienās ir viens no galvenajiem uzņēmuma panākumu noteicošajiem faktoriem. Neviens uzņēmums nespēj attīstīties, ja tam nav atbilstoša cilvēkresursu nodrošinājuma. Īpaši darbinieku attieksme pret darbu, pret uzņēmumu un tā klientiem bieži ir noteicošais faktors, kā iegūt priekšrocības tirgū.

Šobrīd personāla vadības funkcijas un virzieni kļūst daudz plašāki. Nepieciešams ne tikai veikt tiešos, ar personāla darbību saistītos uzdevumus, bet arī sistemātiski motivēt un iedvesmot darbiniekus, risināt sociālos jautājumus, veidot veselīgu psiholoģisko klimatu, rūpēties par darbinieku izaugsmi un apmierinātības uzturēšanu, lojalitātes veidošanos. Ir jāspēj izveidot līdzsvarotu ilgtermiņa personāla vadības modeli, kas nevis organizē un pārrauga atsevišķus ar cilvēkresursiem saistītus procesus, bet pārzina situāciju kopumā, spēj paredzēt iespējamās izmaiņas un laicīgi sagatavoties tām. Tas ir sarežģīts, grūti prognozējams darbs, kam lielākā daļa uzņēmumu vēl nav gatavi.

Lai tiktu galā ar jaunajiem izaicinājumiem, personāla speciālistam ir jāpilda virkne svarīgu lomu uzņēmumā – jābūt pētniekam, stratēģim, pārmaiņu aģentam, sadarbības un biznesa partnerim, uzticības personai un arī iedvesmotājam. Tieši personāla speciālistam sadarbībā ar uzņēmuma vadību jāspēj iedzīvināt uzņēmuma nākotnes vīziju – saistošu un neatvairāmu – un galvenais, jāpalīdz ikvienam ieraudzīt sevi un savas iespējas šajā nākotnē.

Uzsākt studiju kursu vari jebkurā laikā!

Izvelne

Cilvēkresursu vadība, 2. posms

no  79.00

Pievienot grozam

Neatradi sev piemērotu kursu?

Atstāj savu ziņu šeit.

Ievadot savu e-pastu, es piekrītu datu apstrādei sasķana ar Privātumu politiku