CATEGORY: Standarta kursi

Grāmatvedības pamati

Course Access: 62 days access
Course Overview

Ko tu iemācīsies?

  1. Grāmatvedības nozīmi un prasības;
  2. Kā tiek apkopota un sistematizēta grāmatvedības uzskaite;
  3. Izprast un sastādīt grāmatvedības bilanci;
  4. Kas ir grāmatvedības konts un kāda ir tā uzbūve;
  5. Bilances konti – aktīva un pasīva konti;
  6. Saimniecisko operāciju ierakstīšanas kārtību kontos;
  7. Kas ir divkāršā ieraksta metode un kā to pielietot;
  8. Visu par operāciju kontu – ieņēmumu, izmaksu un finansiālā rezultāta uzskaiti.